افراد وابسته به حکومت با سوءاستفاده از نام بلوچ و اهل سنت بدنبال کشاندن مردم پای صندوق رای

به گزارش رسانک، چند تن از افراد وابسته به حکومت از جمله معین الدین سعیدی، انور بجارزهی، انوشیروان جمشیدزهی، محمدباقر کُرد و رحمدل بامری با سوءاستفاده از نام بلوچ و اهل سنت و حتی نام مسجد مکی بدنبال فریب افکار عمومی و کشاندن مردم به پای صندوق رای هستند.

معین الدین سعیدی که صدای وی پیشتر در مجلس گوش عالم و آدم را کر بود با نشان دادن چهره واقعی خود بدون اهمیت دادن به نظر اکثریت قاطع مردم بلوچستان و اهل سنت کشور برای رسیدن به منافع شخصی خود دنبال جمع آوری رای برای کاندیداهای ریاست جمهوری است.

انوشیروان جمشیدزهی که آرزوی دست نیافتنی رسیدن به مجلس را دارد با سوءاستفاده از نام مسجد مکی در تهران مسئول ستاد میلیاردی یکی از کاندیداهای شده و با وعده های دروغین بدنبال جمع آوری آرا است.

گفتنی است از آنجایی که این افراد در جامعه بزرگ اهلسنت و مردم بلوچ از کوچکترین جایگاه و نفوذی برخوردار نیستند بدلیل منافع شخصی خود با خوش رقصی برای نظام می خواهند وفاداری خود را به جمهوری اسلامی نشان دهند تا شاید از این طریق به پست مدیریتی دست یابند.

این در حالی است که اکثریت قاطع مردم بلوچستان و جامعه اهل سنت کشور و علمای برجسته و مردمی بدلیل محقق نشدن مطالبات ملی و تبعیضات ساختاری موجود در کشور از شرکت و فعالیت در انتخابات خودداری کرده و آن را بطور کلی تحریم کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*