عدم تخصیص و توزیع نفت سفید در استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٣ تیر ماه ١۴٠٣، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در استان بلوچستان و سیستان هیچگونه سهمیه نفت سفید در فصل بهار و تابستان را به شهروندان تخصیص نداده است.

گفتنی است که در فصل زمستان نیز علیرغم اینکه هیچ یک از مناطق بلوچستان دارای گاز خانگی نیستند با کاهش سهمیه از سوی مسئولان شرکت نفت مواجه شده بودند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در حالی سهمیه هر ساله ۳۰۰ لیتری خانوارها را به ۱۵۰ لیتر کاهش داده که در استان های دیگر همچون یزد سهمیه هر خانوار بین پانصد تا ١٠٠٠ لیتر می‌باشد و به ترتیب خانوار‌های یک و دو نفره به میزان ۵۰۰ لیتر، خانوار‌های سه و چهار نفره به میزان ۷۰۰ لیتر، خانوار‌های پنج و شش نفره به میزان ۹۰۰ لیتر و خانوار‌های هفت نفره و به بالا به میزان هزار لیتر می‌توانند سهمیه نفت سفید دریافت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*