بازداشت دو شهروند بلوچ از جمله یک نوجوان توسط نیروهای اطلاعات در خاش

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، دو شهروند بلوچ در خیابان امام‌بخش ‌شهر خاش توسط نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی و تفهیم اتهام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

هویت این دو شهروند بلوچ “اقبال ریگی تنها” ۲۳ ساله، فرزند محمد و “امیرحسین میربلوچزهی” ۱۷ ساله، فرزند سیامک، دانش‌آموز کلاس یازده، هر دو اهل خاش عنوان شده‌اند.

از اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند و محل نگهداری آنان تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*