شورای ملی اهل سنت ایران (شمسا) با صدور بیانیه ای انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد

به گزارش رسانک، شورای ملی اهل سنت ایران (شمسا) که توسط جمعی از فعالان اهل سنت مناطق مختلف ایران در خارج از کشور پایه گذاری شده، با صدور بیانیه ای انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

“انتخابات حقیقی در سایه رژیم کنونی هرگز وجود نداشته و ندارد. انتصابات همیشه به جای انتخابات تحمیل شده است و حق طبیعی انتخاب فرد دلخواه از مردم ایران سلب گشته است.

جامعه اهل سنت ایران، زنان و دیگرانی که مزاج سیاسی رژیم را نمی‌پسندند طبق اصل ۱۱۵ قانون فعلی حتی حق کاندید شدن را ندارند و تبعیض قانونا و عملاً علیه جمعیت بالای ۲۵ درصدی اهل سنت ایران نهادینه شده است.

متأسفانه در بیشتر دوره‌های انتصابات ریاست‌جمهوری، آرای اهل سنت فیصله دهنده بوده و رژیم برای انتخاب مهره مورد پسند خود، از اهل سنت استفاده ابزاری و مقطعی نموده است، که البته خود اینکار نه تنها دستاوردی برای جامعه اهل سنت نداشته، بلکه سببِ عمیق‌تر شدن تبعیضات گشته است.

شورای ملی اهل سنت ایران «شمسا»، معتقد است که ما مردم ایران شایسته یک سیستم انتخاباتیِ انسانیِ آزادِ مدرن هستیم که تمام اقشار جامعه بتوانند در شرایط برابر آزادانه کاندید و انتخاب کنند. لذا «شمسا» یادآور می‌شود که مشارکت در انتصابات خواسته یا ناخواسته، به معنای ادامه دادن وضعیت فعلی و عمیق‌تر شدن تبعیضاتی همچون: حذف تدریجی و کامل جامعه اهل سنت از مدیریت کشور در تمام ابعاد و ذوب تدریجی در بعد مذهبی و ملی، ترور و اعدام، فشارهای مذهبی، ویرانی اقتصادی، تأیید سوخت بری و کولبری، قبول کردن بردگی، اسارت و شهروندِ درجه پایین بودن است.

شورای ملی اهل سنت ایران «شمسا» از مردم ایران خصوصاً جامعه اهل سنت خواهان است که با قاطعیت تمام سیرک انتصاباتی رژیم را تحریم کنند.

شورای ملی اهل سنت ایران «شمسا» از هموطنان تقاضا دارد که با ماندن در خانه در روز انتصابات، مشروعیت نسبی داخلی و خارجی را از رژیم بگیرند و آن را به رفراندوم نه جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*