عدم تخصیص سهمیه کامل سوخت به خودروهای شهروندان توسط جایگاه سوخت کاسکین ایرانشهر

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، عدم واریز سهمیه کامل سوخت حواله ای شرکت نفت به خودروهای شهروندان توسط جایگاه سوخت کاسکین ایرانشهر موجب نارضایتی شهروندان گردیده است.

بر اساس این گزارش جایگاه سوخت کاسکین ایرانشهر که محل واریز سوخت حواله ای خودروها می باشد، علیرغم دریافت کل مبلغ سوخت، سهمیه سوخت را کامل واریز نمی کند.

بر اساس همین گزارش جایگاه سوخت در پاسخ به اعتراض شهروندان عنوان کرده که دستور از شرکت نفت صادر شده، اما بعد از مراجعه رانندگان به شرکت نفت ایرانشهر مسئولین مربوطه از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*