بازداشت یک شهروند بلوچ فاقد شناسنامه توسط نیروهای نظامی در خاش

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، یک شهروند بلوچ فاقد شناسنامه توسط نیروهای انتظامی در شهرستان خاش بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی خاش منتقل کردند.

از هویت و اتهام مطرح شده علیه این شهروند بلوچ که گفته شده اهل روستای ناصرآباد شهرستان خاش است تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که هزاران شهروند بلوچ فاقد شناسنامه در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنان سالهاست پیگیر کارهای اداری جهت صدور اوراق هویتی خود بوده اند و جوابی دریافت نکردند و وقتی به ادارات مربوطه مراجعه می کنند با برخوردهای همراه با تبعیض، توهین و تحقیر از سوی پرسنل این ادارات روبرو هستند که منجر به لگدمال شدن کرامت انسانی آنان گشته و نهایتا بسیاری مجبور می شوند از ادامه پیگیری کارهای شناسنامه خود صرف نظر کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*