احراز هویت دو شهروند بلوچ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده توسط نیروهای نظامی در زاهدان

به گزارش رسانک، هویت دو شهروند بلوچ که روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای نظامی مستقر در ایست و بازرسی منطقه ترمینال زاهدان که به همراه خانواده اش با خودرو در حرکت بودند و بدلیل اعتراض به بی حرمتی به خانواده‌شان هنگام بازرسی مورد ضرب و شتم با قنداق اسحله قرار گرفته و بازداشت شده بودند، احراز شد.

هویت این دو شهروند، “بهزاد براهویی”، ٢٣ ساله، فرزند نبی و “آرمان براهویی” ٢٢ ساله، فرزند عزیز و هر دو اهل زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بهزاد که راننده خودرو بوده به رفتار توهین آمیز نیروهای نظامی در ایست و بازرسی ترمینال زاهدان و برخورد و نحوه بازرسی آنان اعتراض کرده که توسط نیروهای نظامی در مقابل خانواده اش از خودرو پیاده و با قنداق اسلحه به طرز وحشیانه ای به شدت مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته است.

بدنبال این اقدام فراقانونی نیروهای نظامی، آرمان، پسرعموی بهزاد نیز به ضرب و جرح بهزاد توسط نیروهای نظامی معترض شده و پس از آن هر دو نفر بازداشت شده‌اند که صبح امروز آرمان آزاد شده و بهزاد همچنان در بازداشت به سر می برد.

به گفته یک شاهد عینی، “همسر و فرزندان این شهروند بلوچ هر چقدر زاری و فریاد کردند که مانع ضرب و شتم وی از سوی نیروهای نظامی شوند، موفق نشدند و تنها فریاد می‌زنند که نزنید نزنید او بیگناه است و هیچ جرمی نکرده است اما مامورین توجهی نکردن و پس از ضرب و شتم بدون دلیلی او را با خود بردند.”

لازم به ذکر است که پس از جنایت نیروهای امنیتی و نظامی رژيم جمهوری اسلامی ایران در جمعه خونین زاهدان، ارگان‌های نظامی با تشدید جو امنیتی با ایجاد دستکم ۱۵ ایست و بازرسی ثابت در مبادی ورودی و خروجی های شهر زاهدان به شیوه تحقیر آمیزی اقدام به بازرسی و تفتیش خودروها و شهروندان می کنند که اعتراض عموم مردم را در پی داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*