ضرب و شتم و بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی در زاهدان مقابل چشمان خانواده‌اش

(هشدار: ویدئو دارای محتوای آزار دهنده است.)

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، نیروهای نظامی مستقر در ایست و بازرسی منطقه ترمینال زاهدان یک شهروند بلوچ را که به همراه خانواده اش با خودرو در حرکت بود، بدلیل اعتراض وی به بی حرمتی به خانواده اش هنگام بازرسی مورد ضرب و شتم با قنداق اسحله قرار داده و بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، این شهروند بلوچ که به رفتار توهین آمیز نیروهای نظامی در ایست و بازرسی ترمینال زاهدان به برخورد و نحوه بازرسی آنان اعتراض کرده بود در مقابل چشمان همسر و فرزندانش توسط این نیروها از خودرو پیاده و با قنداق اسلحه به طرز وحشیانه ای به شدت مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفت.

به گفته یک شاهد عینی، “همسر و فرزندان این شهروند بلوچ هر چقدر زاری و فریاد کردند که مانع ضرب و شتم وی از سوی نیروهای نظامی شوند، موفق نشدند و تنها فریاد می‌زنند که نزنید نزنید او بیگناه است و هیچ جرمی نکرده است اما مامورین توجهی نکردن و پس لز ضرب و شتم بدون دلیلی او را با خود بردند.”

از هویت دقیق این شهروند بلوچ و آخرین وضعیت وی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است که پس از جنایت نیروهای امنیتی و نظامی رژيم جمهوری اسلامی ایران در جمعه خونین زاهدان، ارگان‌های نظامی با تشدید جو امنیتی با ایجاد دستکم ۱۵ ایست و بازرسی ثابت در مبادی ورودی و خروجی های شهر زاهدان به شیوه تحقیر آمیزی اقدام به بازرسی و تفتیش خودروها و شهروندان می کنند که اعتراض عموم مردم را در پی داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*