در زمان پخش خبر دستگیری چه اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهیم؟

🔴اگر فردی اولین بازداشت خود را تجربه می‌کند و اطمینان نداریم که نهاد بازداشت‌کننده از باورهای آنان مطلع است یا نه، تنها در صورتی می‌توانیم به مواضع سیاسی و یا اعتقادات دینی فرد بازداشتی اشاره کنیم که وی پیش از بازداشت بر اعلام مواضع سیاسی خود و یا تعلقش به یک اقلیت دینی در هنگام انتشار خبرهای بازداشت مربوط به خودش تاکید کرده باشد.

🔴در این صورت، باید به استقلال فکر و عمل وی احترام گذاشت و با حفظ ساختار کلی خبرهای حقوق بشری و تمرکز بر وضعیت وی، تعلقش به یک اقلیت دینی و یا گرایش سیاسی‌اش نیز اشار‌ه شود.

🔴پرهیز از ارائه اطلاعات درباره فعالیت‌های فرد بازداشتی
برای اطلاع‌رسانی درباره اشخاصی که سابقه دستگیری ندارند و به تازگی بازداشت شده‌اند، بهتر است از پرداختن به نوع فعالیت آن‌ها و دلیل بازداشت‌شان پرهیز کرد. چرا که درباره دلیل بازداشت فرد اطمینان نداریم و نمی‌دانیم کدام بخش از فعالیت‌های او به نهاد امنیتی گزارش شده است. تیم بازجویی ممکن است در جریان همه فعالیت‌های فرد بازداشت‌شده نباشد. انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فرد بازداشتی در حکم کمک به بازجو و افشای اطلاعات محرمانه‌ای است که می‌تواند منجر به فشار بیشتر و صدور حکم سنگین‌تری علیه فرد بازداشتی شود.

از طرف دیگر، ممکن است نهادهای امنیتی فردی را برای بازجویی درباره پرونده یک بازداشتی دیگر دستگیر کرده و اطلاعی از فعالیت‌های وی نداشته باشند. با ارائه اطلاعات درباره نوع فعالیت‌هایی که فرد بازداشتی انجام داده، ممکن است پرونده او را سنگین‌تر کرده و وی را در وضعیت بدتری قرار دهید. تنها اطلاعاتی را می‌توان در اختیار رسانه‌ها قرار داد که جزو فعالیت‌های علنی فرد بازداشت‌شده هستند.

🔴پرهیز از جهت‌گیری سیاسی
همچنین در انتشار خبر بهتر است هیچ‌گونه جهت‌گیری سیاسی نداشته و تمرکز را صرفا بر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فرد بازداشتی قرار دهیم. چرا که در هنگام اطلاع‌رسانی معمولا تنها هدف و اولویت شکستن سکوت و ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی و نهاد بازداشت‌کننده به قصد جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر به فرد بازداشتی است و نه ایجاد مجالی برای بحث‌های سیاسی. علاوه بر این، اعلام مواضع سیاسی فرد دستگیر شده در فضای رسانه، بر روند بازجویی‌ها و میزان فشارها علیه او می تواند تاثیر منفی بگذارد.

🔴نحوه اطلاع‌رسانی درباره اقلیت‌های دینی
در صورتی که فرد بازداشت‌شده به یک اقلیت دینی (همچون نوکیشان مسیحی و بهاییان و سنی‌ها و نظایر آن) تعلق دارد، و اولین بار است که شناسایی شده و اولین بازداشت خود را تجربه می‌کند، بهتر است تا پیش از اطمینان حاصل کردن از این که این بازداشت به دلیل باورمندی او به دینش صورت گرفته، از اعلام اعتقادات دینی وی به رسانه دست نگه داشت. مثلا ممکن است یک مسیحی مسلمان‌زاده، ممکن است به دلیل نوکیش مسیحی بودن بازداشت شده باشد و یا این که صرفا به دلیل فعالیت سیاسی و یا شرکت در اعتراضات خیابانی در بازداشت باشد. این بازداشت به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تا زمانی که مطمئن نشده‌ایم اعتقادات دینی وی نزد بازجوها افشا شده است یا خیر، بهتر است در این مورد به رسانه اطلاعاتی ندهیم.

اگر فردی اولین بازداشت خود را تجربه می‌کند و اطمینان نداریم که نهاد بازداشت‌کننده از باورهای آنان مطلع است یا نه، تنها در صورتی می‌توانیم به مواضع سیاسی و یا اعتقادات دینی فرد بازداشتی اشاره کنیم که وی پیش از بازداشت بر اعلام مواضع سیاسی خود و یا تعلقش به یک اقلیت دینی در هنگام انتشار خبرهای بازداشت مربوط به خودش تاکید کرده باشد. در این صورت، باید به استقلال فکر و عمل وی احترام گذاشت و با حفظ ساختار کلی خبرهای حقوق بشری و تمرکز بر وضعیت وی، تعلقش به یک اقلیت دینی و یا گرایش سیاسی‌اش نیز اشار‌ه شود.

📍 توصیه می‌کنیم برای افزایش آگاهی خود هایلایت‌ «فعالیت امن» در صفحه اینستاگرام را مرور کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*