بی تفاوتی جمهوری اسلامی ایران به بلوچستان

رسانک/ طی دهه‌های اخیر بلوچستان با توجه به عدم توجه و سیاست های تبعیض آمیز رژیم جمهوری اسلامی ایران، در بدترین شرایط از لحاظ اقتصادی، توسعه‌ای و… قرار گرفته و سیاست تحمیل فقر و محرومیت همواره از ازس حاکمیت دنبال شده است.

بلوچستان از لحاظ زیرساخت‌های مواصلاتی، بهداشتی، آموزشی و… در پایین ترین سطح نگه داشته شده و نسل کشی آرامی بر علیه بلوچ ها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده که جا دارد مجامع بین المللی به آن رسیدگی کنند.

✍️ مبارک هوتی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*