گزارش پنجمین کنگره‌ی حزب مردم بلوچستان

پنجمین کنگره‌ی حزب مردم بلوچستان در سوّمين دهه‌‌ی فعالیتش در شهر کلن آلمان با حضور اعضا و مسئولین کمیته‌ها و سازمان‌های حزبی با موفقیت برگزار گردید.
کنگرہ‌ی پنجم حزب مردم بلوچستان به پاسداشت و احترام یاد شهیدان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، با ھمین نام نامگذاری شد و  و در آغاز آن برای احترام به شهدا و مجروحان جمعه‌های خونین زاهدان (٨ مهر ١۴٠١)  و خاش  (١٣ آبان ١۴٠١) و دیگر شهدای راه آزادی بلوچستان، حاضرین به مدت یک دقیقه ایستاده، سکوت اختیار کرده و با آرمان‌های شھیدان زندہ یاد تجدید عھد و پیمان نمودند.

در ادامه‌ی جلسه، ضمن خوشامدگویی به اعضای شرکت کننده، به صورت رسمی آغاز پنجمین کنگره‌ی حزب مردم بلوچستان اعلام و بر اساس دستور کار دو نفر به عنوان هیئت رئیسه و دو نفر به عنوان منشی برای پیشبرد و ثبت اسناد کنگره با رأی اعضای شرکت کننده انتخاب و معرفی گشتند.

طبق دستور کار جلسه در ابتدا، دبیرکل حزب مردم بلوچستان آقای “ناصر بلیده‌ای” گزارش فعالیت‌های حزب در فاصله دو مجمع عمومی را در حضور اعضای حزب ارائه نمودند.
سپس تمامی مسئولین کمیته‌های کاری حزب  و ھمچنین مسئولین واحدھای کشوری حزب نیز گزارش فعالیت‌ها و عملکرد خود را ارائه نموده و در ادامه بر اساس دستور کار جلسه پیرامون موضوعات مختلف درون حزبی بحث و تبادل نظر و نقشه‌ی راه پیشبرد فعالیت‌های سیاسی آینده ترسیم گشت.

اعضای حزب پیرامون مسائل جاری بلوچستان، ایران، منطقه و جهان با ارائه تحلیل و طرح  فعل و انفعالات تأثیرگذار، آینده‌ی سیاسی بلوچستان را بررسی نموده و مواضع حزب را تعیین نمودند.

همه‌ی اعضا مواضع حزب را نسبت به چشم انداز فعالیت‌های آینده و بازنگری و تعیین سیاست حزب در رابطه با سطح همکاری با تشکلات اپوزیسیون و شخصیت‌های سیاسی فعال، مشخص نمودند.

تغییرات لازم در برنامه و اساسنامه، ساختار تشکیلاتی، کمیته‌های کاری و آیین نامه‌های تشکیلاتی جهت تبیین اصول و پیشبرد اهداف استراتژیک حزب انجام شد.

سازماندهی فعالیت‌های حقوق بشری و همکاری با نهادهای بین المللی و نھادھای فعال داخلی  در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل حقوق بشری، تأمین ملزومات جهت پیشبرد سیاست‌ها و اهداف حزبی نیز مورد بحث قرار گرفت.

تعیین روابط سیاسی و سطح ارتباط حزب با تشکلات و  شخصیت‌های سیاسی بلوچ، پس از بحث و بررسی لازم  نیز به سرانجام رسید.

جھت اتخاذ تصمیمات لازم در حزب  و اجرای سریع تر آن‌ھا در انطباق با شرایط موجود، سیستم دبیر کلی که از کنگره‌ی چهارم به جای سیستم سخنگویی در حزب تعیین شده بود، انتخابات آن انجام و سایر مسئولیت‌ها با رأی اعضا مشخص شدند. اصلاحات لازم در برنامه و اساسنامه حزب به تصویب رسیدند. اعضای کمیته‌ی مرکزی حزب در کنگرہ تعیین و جمع حاضر به اتفاق آراء آقای ناصر بلیده‌ای را برای پست دبیرکلی حزب انتخاب نمودند.

مصوبات و آیین نامه‌های تشکیلاتی و کمیته‌ای به صورت مستند توسط کمیته‌ی انتشارات حزب مردم تهیه و طی گزارشات داخلی حزب برای اعضای شورای مرکزی و کمیته‌های مختلف ارسال خواهد شد.
پنجمین کنگره حزب مردم بلوچستان، در شهر کُلن آلمان در عصر روز دوم، جمعه ١٨ خرداد ماه مصادف با ٧ ژوئن با موفقیت پایان یافت.

حزب مردم بلوچستان
ژوئن ٢٠٢۴

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*