تیراندازی افراد مسلح ناشناس به یک مغازه عمده فروشی در شهرستان نیکشهر

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ١٠ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سرنشینان یک خودروی سواری پس از تیراندازی به سمت یک مغازه عمده فروشی در شهر چانف واقع در شهرستان گِه (نیکشهر) از محل متواری شدند.

بر اساس این گزارش، در این تیراندازی بدون ضابطه به کسی آسیب نرسیده ولی اصابت گلوله به درب و داخل مغازه باعث بر جای گذاشتن خسارات مالی شده است.

از هویت و انگیزه ضاربان تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*