اعطای مرخصی به یک بازداشتی اعتراضات زاهدان با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، “ناصر احمدزهی”، شهروند بلوچ بازداشتی اعتراضات زاهدان که در آذر ماه سال ۱۴۰۱، بازداشت و از شعبه ۱۰۳ دادگاه نوری این شهر به یک سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان به مرخصی آمد.

“ناصر احمدزهی”، ۲۰ ساله، فرزند خالقداد و اهل زاهدان است که آذر ماه سال ۱۴۰۱ بخاطر جا به جایی شهروندان از مناطق مختلف شهر برای رساندن به مسجد مکی برای شرکت در نماز بازداشت و پس از آن با قید وثیقه آزاد شده بود.

وی در روز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، به یک سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد و از اتهام مطرح شده علیه او توسط دستگاه قضایی اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*