تظاهرات جمعی از فعالان سیاسی ملل جغرافیای ایران در برلین

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جمعی از فعالان سیاسی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران در شهر برلین آلمان به مناسبت نود و نهمین سالگرد اشغال الاحواز تظاهرات کردند.

در این تظاهرات تعدادی از اعضای حزب مردم بلوچستان-شاخه آلمان نیز شرکت کردند و “اکبر بلوچ” متنی را در این خصوص قرائت کرد.

متن سخنرانی اکبر بلوچ به شرح ذیل است:

«شکست حکومت مردمی در عربستان برای مردم عرب فاجعه آفریده است»

“حکومت شیخ خزعل در عربستان یکی از قدرتمندترین حکومت ها در جنوب بود که با اکتشاف و استخراج نفت از اهمیت بیشتری برخوردار گردید و مورد حمایت بیشتر دولت استعماری انگلیس به دلیل نیاز به انرژی قرارگرفت.

زندگی مردم رو بهبودی گذاشته شده بود. با به قدرت رسیدن رضا شاه با کودتایی به قصد برقراری حکومتی مرکزی و قدرتمند در زمان خود برای ایجاد حایلی بر علیه نفوذ شوروی به آبهای گرم در جنوب از حمایت انگلیس برخوردار گردید. یکی ازچالشهای پیش روی دولت رضاشاه دولتهای عربستان به رهبری شیخ خزعل در عربستان و حکومت دوست محمد خان در بلوچستان برای دسترسی به دریای جنوب  بود .

شیخ خزعل با شکست از نیروهای دولت مرکزی نهایتاً به تهران منتقل گردید  و در آنجا به قتل رسید. این سرنوشت شوم هم برای دوست محمد خان بارکزایی در بلوچستان اتفاق افتاد که با شکست از نیروی نظامی ایرانی دستگیر و به تهران منتقل گردید که پس از چندی اعدام گردید.

نظام های مرکزی در ایران به عریان ترین شکل ممکن به تاراج سرمایه های عرب ها پراختند. جمهوری اسلامی علاوه بر تاراج نفت، آب رودخانه هایی که درعربستان  جاری بودند و به دریا می ریختند و باعث سر سبزی منطقه و رونق کشاورزی شده بودند و صدها نوع جانور در آنجا می زیستند را از عرب ها گرفت.

این موجب گردید محیط زیست در مناطق عرب نشین از میان برود و بجای آن ریزگردها از زمینهایی که خشک شده بودند به هوا برخیزد که نفس کشیدن را سخت و مردم دچار انواع بیماری ها شده اند.

کمبود آب شرب سالم  تا هنوز هم معضل بزرگی در منطقه است. شهرها و قصبات زیادی در جنگ به دلیل جنگ افروزی جمهوری اسلامی  با دخالت در امور داخلی عراق به قصد شوراندن مردم بر علیه صدام در اوایل انقلاب خسارت دیدند که تا هنوز هم آثار ویرانی ها دیده می شوند. 

دولت های مرکزی از همان ابتدا با ممنوع نمودن آموزش به زبان عربی در عربستان  و اسکان کارمندن دولتی غیر عرب در صدد تغییر بافت جمعیتی بوده اند. 

جمهوری اسلامی اما در بلوچستان علاوه بر ستم هایی که بر ملت عرب روا میدارد در صدد است بلوچستان را به سه قسمت تقسیم نماید. در مناطق ساحلی شهرک سازی کند و جمعیتی بیش از مردم بومی که آنها را تشنه لب به فقر کشانده است  برای تغییر بافت جمعیتی منطقه و تصاحب مالکانه زمنن های مردم بلوچ اسکان دهد.

مبارزات رزمندگان عرب درعربستان  و رزمندگان در بلوچستان با پیوند مبارزاتی با نیروهای ملت های خارج از حاکمیت با گذار از نظام تروریستی، فاشیستی  جمهوری اسلامی که در خاورمیانه به وسیله نیروهای نیابتی خود جنگ افروزی می کند، نظامی غیر متمرکز، دمکراتیک و سکولار بنا نهند تا ملت ها بتوانند بر سرنوشت خود حاکم گردند.”

حزب مردم بلوچستان-شاخه آلمان/برلین ۲۰۲۴/۰۴/۲۰

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*