مولوی عبدالحمید: “به نظر می‌رسد کنترل پول و اقتصاد از دست مدیران کشور خارج شده است؛ تا زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را نبینند و درک نکنند حل مسائل و بحران‌ها دشوار است”

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید، در مراسم عید فطر زاهدان با بیان اینکه در حال حاضر کشور در دو عرصۀ «سیاست» و «اقتصاد» با چالش و بحران مواجه است، «تن‌دادن به خواسته‌های بحق ملت» را تنها راه برون ‌رفت از این چالش‌ها دانستند.

مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز عید فطر گفت: “اتحاد و انسجام و وحدت کلمه برای تمام ملت ایران اعم از مذاهب و ادیان و اقوام و گروه‌های مختلف بسیار حیاتی و مهم است. انسجام و اتحاد یک ملت از نقاط قوت و نشانه‌های فراست و دانش آن ملت است.”

“متاسفانه امروز ما در کشور خودمان با بحران‌هایی مواجه هستیم که این بحران‌ها سبب ایجاد مشکل و دغدغه و پریشانی شده‌اند و ملت ایران از این وضعیت نگران است. متاسفانه هم اقتصاد کشور گرفتار بحران‌زدگی خاصی شده و هم سیاست با بحران مواجه است. «سیاست» و «اقتصاد» دو پایۀ اساسی و محور بزرگ هستند و وجود بحران در این دو عرصه سبب ایجاد چالش و مشکلات در کشور شده است.”

“بحران اقتصادیِ کنونی نه‌تنها اقشار ضعیف، بلکه تمام اقشار و اصناف و طبقات را گرفتار چالش کرده است. وقتی پول یک کشور بی‌ارزش بشود و افت کند دیگر اقتصادی باقی نمی‌ماند، زیرا تمام معاملات و داد و ستدها با همین پول انجام می‌شوند. وقتی نقدینگی یک کشور از اعتبار ساقط شود زندگی برای ملت دشوار می‌شود.”

“به نظر می‌رسد کنترل پول و اقتصاد از دست مدیران کشور خارج شده است. وقتی تمرکز سیاسی وجود نداشته باشد اقتصاد هم متزلزل می‌شود. حل این مشکل و چالش نیاز به فکر جدی و اساسی دارد. بهترین راه برون‌رفت از این بحران‌ها و چالش‌ها آن است که مسئولان ببینند مردم ایران چه خواسته‌ها و مطالباتی دارند و به خواسته‌های بحق ملت ایران تن بدهند.”

“مردم ایران اعم از اقوام و مذاهب و گرایش‌های مختلف صاحبان این کشور هستند. در میان ملت ایران عقلا و اندیشمندانی در داخل و خارج از کشور وجود دارند. مردم ایران به منافع ملی فکر می‌کنند و نسبت به یکدیگر دلسوزی دارند. لذا باید به خواسته‌های این ملت توجه بشود.”

“چه زیباست که حاکمان کشورها تسلیم خواسته‌های ملت بشوند. بهترین و قوی‌ترین سیاست برای هر نظام و سیستم و حاکمیتی نگهداری ملت است و راه نگهداری ملت آن است که مردمی فکر بشود و مسئولان در کنار مردم باشند و تسلیم خواسته‌های مردم بشوند؛ این تنها راه برون‌رفت و نجات از بحران‌ها و چالش‌هاست.”

“اینکه بین ملت و دولت جدایی باشد این، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه شایستۀ دولت است که تسلیم خواستۀ ملت بشود و خود را در اختیار ملت و خواسته‌های مردم قرار بدهد. ما امیدوار هستیم که الله تعالی به این مشکلات رسیدگی می‌کند و برای حل این مشکلات و معضلات و رسیدن مردم به خواسته‌هایشان کمک می‌کند.”

“مهمترین چیزی که در حل بحران‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند یک کشور را از بحران‌ها و چالش‌ها نجات بدهد دیدن واقعیت‌هاست. تا زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را نبینند و درک نکنند حل مسائل و بحران‌ها دشوار است.”

“باید هم ملت و هم حاکمیت واقعیت‌ها را ببینند و شرایط را درک کنند. همۀ ما باید ببینیم که امروز خواستۀ مردم چیست و در این مورد فکر بشود. اگر کنار مردم بنشینیم و حرف مردم را بشنویم و مردمی حرکت کنیم متوجه می‌شویم چه شرایط و اوضاعی بر جامعه حاکم است. متاسفانه بسیاری هستند که این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند و حقایق و شرایط موجود در کشور و دنیا را نمی‌ببیند، درحالی‌که برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها دیدن این واقعیت‌ها و حقایق بسیار حیاتی و مهم است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*