زندانیان سیاسی بلوچستان آزاد شوند

✍️ جمال سیاحی از الاحواز

سالگرد زندانیان سیاسی بلوچ به عنوان یک مناسبت مهم در تاریخ حقوق بشر و دموکراسی مطرح است. این رویداد سالانه توسط فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان برگزار می‌شود تا به مبارزات و قربانیانی که برای اهداف سیاسی و فرهنگی خود در زندان قرار گرفتند، احترام گذاشته شود و به نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی در بلوچستان اشاره شود.

این مناسبت به دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه فشار می‌آورد تا به آزادی زندانیان سیاسی بلوچ توجه کنند و از آنها برای رعایت حقوق بشر در این منطقه درخواست کنند.

همچنین، سالگرد زندانیان سیاسی بلوچ به فرصتی برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره وضعیت بلوچستان و ارتقای همبستگی بین فعالان حقوق بشر می‌پردازد، و باعث ایجاد فضایی برای بحث و بررسی راهکارهایی برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی در این منطقه می‌شود.

به امید همبستگی دوباره بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*