اعدام مجازاتی وحشیانه است که باید لغو شود!

اعدام نوعی از بیرحمانه ترین مجازات دولتی است که عملاً در کشورهای غیر دمکراتیک و با ایدئولوژی های تمامیت خواهانه و یا باور ها و اعتقادات محوربینانہ و خود حقیقت باورانہ، به قصد اشاعه رعب و وحشت برای رسیدن به مقاصد سیاسی  و حفظ نظام در سایه ترس، عمدتاً در نظام های دیکتاتوری برای غارت سرمایه های ملی و دزدی و چپاول به اجرا گذاشته میشود.

از ۱۹۵ کشور مستقل جهان ۱۰۸ کشور مجازات اعدام را در قلمرو خود کلا لغو نموده اند و ۷ کشور ھم فقط برای جنایتھای معمولی لغو نمودہ اند۔
با وجود حکم اعدام در قوانین بیش از یک چهارم کشورهای جهان، اعدام عملاً در آن کشورها به اجرا در نمی آید ؛ یا  بسیار به ندرت اتفاق مییافتد.  چیزی در حدود 18% از کشور های دنیا که عمدتاً کشورهایی دیکتاتوری هستند اقدام به اجرای حکم اعدام مینمایند. ایران نسبت به جمعیت خود بیشترین احکام  اعدام ، در جهان را به خود اختصاص داده است.

امّا در این میان بلوچستان که با حکومت نظامی و شیوه ای استعماری اداره میشود بالاترین اعدامها را که گاهاً اعدامهای جمعی وانتقام جویانه حکومتی هستند، برای ایجاد رعب و وحشت  صورت می‌پذیرند.

در این میان، بلوچستان توسط یک
نظام ِ نظامی استعماری اداره می‌شود که بیشترین تعداد اعدام‌ها را دارد، تقریباً 30 درصد از کل اعدام‌ها در ایران براساس آمار عفو بین‌الملل رابلوچستان دارد! و در حالی که جمعیت بلوچ تنها حدود 3 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

اعدام های دسته جمعی جمعه های خونین شهرهای زاهدان و خاش طی سال های 2022-2023 «جنبش زن، زندگی، آزادی، گواه سیاست خشن
و جنایت ضد بشری رژیم اخوندی ایران در قبال بلوچ، کرد، عرب و دیگر ملت های تحت ستم است.

نظام فاشیستی جمهوری اسلامی در بلوچستان علاوه با ایجاد ترس و هراس میخواهد  شرایطی را بوجود آورد که بتواند بدون ممانعت منطقه را بیشتر نظامی و امنیتی کند تا حکومت بتواند با مقاوت کمتری از طرف مردم بلوچ ، اهداف خود را در جهت تقسیم بلوچستان  و ایجاد شهرک هایی برای اسکان غیر بومی ها و کوچاندن مردم بومی به حاشیه شهرها به هدف برهم زدن بافت جمعیتی در منطقه اقدام نماید .

نیروهای نظامی حاکمیت برای رسیدن به این شرایط درمیان مردم بلوچ ایجاد اختلاف مینمایند و با مسلح نمودن آنها هدفمندانہ شرایط  درگیری و کشتار را فراهم میآورند. سپاه پاسداران، مافیای مواد مخدر برای به اعتیاد کشاندن نسل جوان در بلوچستان را رهبری وتوزیع  آن را در کنترل دارد. سپاہ پاسداران برای اینکه به جهانیان نشان دهد که با مواد مخدر مبارزه می‌کند، اغلب خرده فروشانی را که در توزیع مواد مخدر با مافیای سپاه همکاری نمیکنند را دستگیر و با شگردهای گوناگون چون شکنجه و اعترافات اجباری برای مقاصد سیاسی به جوخه اعدام می‌سپارد.

حزب مردم بلوچستان اعدام را که
بر خلااف منشور جهانی حقوق بشر است، عملی شنیع، غیر انسانی و اخلاقی می‌داند و در برنامه خود خواستار لغو اعدام  به هر دلیل و بهانه است. حزب مردم اعدام های بعد از جمعه های خونین را بشدت محکوم مینماید و آنها را  قتل دولتی برای ایجاد ترس و وحشت بیشتردر جامعه و به عقب نشاندن دادخواهان، همواره بر تعداد اعدامی های بلوچ افزوده می‌شود.

حزب مردم بلوچستان اعدام را عملی غیر انسانی و جنایتکارانه ارزیابی می‌کند. از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشری تقاضا می‌کند که ایران را برای متوقف نمودن اعدام‌ها تحت فشار قرار دهند. حزب مردم از کشورهای دمکراتیک میخواهد در دیدارهای دیپلماتیک از ایران بخواهند که از اعدام به عنوان ابزاری  برای رسیدن به مقاصد سیاسی استفاده ننماید.

حزب مردم بلوچستان
6 اپریل 2024
زنده باد بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*