ویدئویی از لحظه هدف قرار گرفتن نیروهای کمکی توسط اعضای جیش العدل مستقر در مقر کلانتری

به گزارش رسانک، ویدئویی از لحظه هدف قرار گرفتن نیروهای کمکی سپاه توسط اعضای جیش العدل که مقر تصرف شده کلانتری را نشان می دهد.

بر اساس این ویدئو نیروهای کمکی نظامی توسط افراد مسلح جیش العدل که از پیش کمین کرده اند هدف اصابت گلوله قرار می گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*