ویدئویی از لحظه انفجار دوم در مقر سپاه در راسک

به گزارش رسانک، ویدئوی فوق انفجار و دود غلیظ از مقر سپاه در شهر راسک را نشان می دهد که توسط افراد مسلح جیش العدل مورد هدف قرار گرفته است.

پیش از این جیش العدل با انتشار دو ویدیو مدعی شد که افراد آنها در انبارهای تسلیحاتی سپاه حضور داشتند و پس از تجدیدقوا آنها را منهدم کردند.

«توضیح: ویدئوی بدون صدا منتشر شده است.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*