ویدئویی از سنگر گرفتن نیروهای لباس شخصی پشت خودروهای مردم در شهر چهبار

به گزارش رسانک، ویدئویی از سنگر گرفتن نیروهای لباس شخصی که از دو طرف توسط افراد جیش العدل مورد حمله قرار گرفته و آنها پشت خودروهای مردم سنگر گرفته اند.

بر اساس گزارش های دریافتی اولیه چندین نیروی نظامی در چابهار توسط نیروهای سازمان جیش العدل کشته و زخمی شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*