اهمیت حملات گسترده جیش العدل چیست؟

رسانک/ عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن اهمیت این حملات را در چند فاکتور مهم بررسی می کند.
 
اول “نوع هدف ها”: سپاه بعنوان ارگان سرکوبگر و همه کاره در بلوچستان. مقر دریابانی به دلیل برنامه ضد بلوچی توسعه اقتصادی دریامحور و طرح آمایش سرزمینی توسعه سواحل بلوچستان (مکران) که بلوچ ها در آن مشارکتی ندارند و به حاشیه رانده شده اند. کلانتری ۱۱ چابهار محلی که سرهنگ کوچکزایی به دختر بلوچ تجاوز کرد و باعث جمعه های خونین زاهدان و خاش شد.
 
دوم: جغرافیای عملیات (چابهار, راسک و سرباز):
چابهار نماد فقر و فرق و حاشیه نشینی بلوچ و بلوچ زُدایی است و مناطق همجوار راسک و سرباز که بیشترین سرکوب ها و دستگیری ها, از جمله دستگیری علمایی مثل مولانا کوهی و مولانا نقشبندی است. و اینکه حدود سی درصد اعدامی ها بلوچ های بی گناه هستند.
 
سوم اینکه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی ایران باورکردنی نیست و حقیقت ماجرا در این جنگ رسانه ای قربانی شده است چون معاون امنیتی وزیر کشور با قاطعیت می گوید تمامی افراد کشته شده جیش العدل ایرانی نیستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*