اختلال شدید در اینترنت چابهار، راسک و سرباز

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در پی ادامه درگیری های سازمان جیش العدل با نیروهای نظامی اینترنت در شهرهای جنوبی استان بلوچستان و سیستان از جمله چابهار، راسک، نیکشهر و سرباز با اختلال شدید مواجه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*