صلح و سازش دو‌ طایفه “هوت” و “بر” با پادرمیانی و وساطت روحانیون و معتمدین در شهر پیشن

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، با وساطت روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو طایفه‌ای هوت و بر در شهر پیشین واقع در شهرستان راسک صلح و سازش صورت گرفت.

این دیوان بلوچی (جلسه صلح) پس از خواندن نماز جمعه با برگزاری جلسه صلح و سازش در منزل یکی از ریش سفیدان شهر پیشن انجام شده و دو طایفه با در آغوش گرفتن همدیگر، اختلافات خود را کنار گذاشته و صلح کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*