برگزاری تجمع اعتراضی بر علیه اعدام ها در ایران و همدردی با شهدای زن زندگی آزادی در فرانکفورت آلمان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، به یاد هزاران شقایق سرخی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران پرپر شدند و جهت همدردی با خانواده شهدای خیزش «زن، زندگی، آزادی» و در حمایت و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام اعدام، با حضور اعضای حزب مردم بلوچستان شاخه آلمان، شورای ایرانیان چپ و دموکرات شهر ماین، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – در شهر فرانکفورت آلمان تجمعی برگزار شد.

در این تظاهرات “محمود شیخ زاده” از اعضای حزب مردم بلوچستان متنی را در رابطه با مردم بلوچستان قرائت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*