مولوی عبدالحمید: سال جدید سال بیداری کامل مردم ایران است

رسانک/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان در یک ویدئو کلیپ سال ١۴٠٣ را به مردم ایران تبریک گفت و آن را سال بهار طبیعت و بیداری کامل مردم ایران دانست.

وی گفت که در بین همه مردم، مذاهب و ادیان ایران محبت و همبستگی بوجود آمده که نتیجه بیداری است که در بین آحاد مختلف بوجود آمده است.

مولوی عبدالحمید که همواره با وجود فشارهای مختلف از سوی دستگاه های حکومتی در کنار مردم ایران ایستاده و از درد مردم سخن گفته برای همه آرزوی سلامتی و خیر و برکت کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*