اخاذی نیروهای نظامی از سوختبران در ورودی شهر جالک

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی با مسدود کردن ورودی شهر جالک (جالق) واقع در شهرستان شستون از سوختبران اخاذی کردند.

گفته می‌شود که این نیروها همیشه با مسدود کردن مسیرها از سوختبران مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند و در صورت عدم پرداخت این مبالغ، خودروی آنها توقیف می‌شود.

گفتنی است نبود شغل مناسب و پایدار باعث شده تا بسیاری از شهروندان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان به کار سوختبری مشغول شوند و از این طریق امرار معاش کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*