خبر

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ توسط نیروهای نظامی و بنیاد مسکن در شهرستان زاهدان

به گزارش رسانک، بامداد روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای بنیاد مسکن به همراه نیروهای نظامی با یورش به روستای کالیکا در منطقه گاوداران در حومه شهر زاهدان، منازل …..ادامه خبر