خبر

عدم تحویل خودرو‌های ترخیص شده توسط پارکینگ نهبندان و بی تفاوتی دادستان علیرغم مراجعه رانندگان به دادگستری

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، مسئولین پارکینگ شهرستان نهبندان با تحویل خودرو‌های ترخیص شده با طرح بخشودگی “۲۲ بهمن” که نامه خروج توسط صاحبانشان گرفته شده، …..ادامه خبر

خبر

سربازا بلۆچے، سلاهبندێن مردمان دستا بێران کنگ بوتگ 

رَسانک نیوز یکشمبهئے رۆچا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، گۆن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریئے سئوبا  مێتگانئے هلکا دمگ سرباز یک بلۆچے بێران دیگ بوتگ. اے بێران بوتگێن بلۆچئے پجّار “اِنایت الّاه اێراندۆست”، نئوابئے چکّ …..ادامه خبر