درگذشت حاج ابراهیم کهرازهی یکی از ریش سفیدان نیک نام بلوچ

به گزارش رسانک، امروز ١٢ بهمن ماه ۱۴۰۲، حاج ابراهیم کهرازهی فرزند مزار یکی از ریش سفیدان و معتمدان بلوچ که به نیک نامی مشهور بوده بدلیل بیماری و کهولت سن در زاهدان درگذشت.

وی یکی از افراد سرشناس و خیرخواه بلوچ بود که همیشه برای همبستگی و اتحاد مردم بلوچستان و سیستان تلاش کرد و در جریان اعتراضات مردمی در کنار مولوی عبدالحمید و مردم بلوچستان ایستاد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*