صف طویل خودروها در جایگاه سوخت شهر پیشن

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۴۰۲، شهروندان از صف های طویل و کیلومتری خودروها جهت دریافت سوخت در شهر مرزی پیشن ناراضی هستند و خواستار پیگیری مسئله سوخت شدند.

بر اساس این گزارش، سو مدیریت در شرکت نفت و همچنین در تنها جایگاه سوخت شهر پیشن باعث شده مردم برای خرید سوخت ساعت ها در صف بمانند و گرمای بالای چهل درجه را تحمل کنند.

در همین راستا، سوءمدیریت در جایگاه نیز باعث شده تاکنون چندین بار مردم عصبی شده و با کسانی که بدون نوبت اقدام به سوختگیری می‌کنند، درگیر شوند.

لازم به ذکر است که در هفته های اخیر همه شهرهای بلوچستان دچار کمبود سوخت شده‌اند و رانندگان مجبور هستند برای خرید سوخت از شب قبل در نوبت بایستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*