اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ٩ شهریور ماه ۱۴۰۲، نوجوانان و جوانان معترض به رژیم جمهوری اسلامی ایران در دهستان سرکور، با آتش زدن لاستیک محور ترانزیتی ایرانشهر به سرباز را مسدود کردند.

آنها همچنین شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران سر داده و انزجار خود را از علی خامنه ای نشان دادند.

گفتنی است که جمعه قبل بسیاری از شهرها و مناطق بلوچستان شاهد اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بود که خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی و سایر زندانیان سیاسی بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*