گذر از جمهوری اسلامی با پیوستن مردم سایر نقاط ایران به اعتراضات مردم بلوچستان ممکن است

رسانک/ “ناصر بلیده ای”، دبیر کل حزب مردم بلوچستان در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال عنوان کرد: “علیرغم سرکوب مردم در بلوچستان توسط رژیم جمهوری اسلامی، مردم باز هم به خیابان آمدند تا به رژیم جمهوری اسلامی «نه» بگویند.

بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی نشانگر این قضیه است که رژیم سر سازش با مردم بلوچستان ندارد و مردم نیز با اعتراضات خود نشان داده اند که قصد سازگاری با رژیم ایران را ندارند.

مردم بلوچستان با اعتراضات مسالمت آمیز خود علاوه بر اینکه پرچمدار خیزش زن، زندگی، آزادی هستند، به دور از هرگونه خشونت، سعی در احقاق خون شهدای خویش دارند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*