کشف جسد سه شهروند بلوچ در شرق بلوچستان

به گزارش رسانک، روز ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جسد سه شهروند بلوچ در بخش مند از توابع شهرستان کیچ در بلوچستان شرقی، توسط مردم محلی، در حالیکه آثار شلیک گلوله بر بدنشان ظاهر بوده، کشف شده است.

هویت این افراد “دکتر حامد بلیده ای”، “بهروز بلیده ای”،فرزند دکتر حامد و “عبدالباسط بلیده ای”، برادرزاده دکتر حامد عنوان شده است.

گفتنی است که افراد مسلح پس از بستن دستهای این افراد، به سوی آنها شلیک کرده و آنها را به قتل رسانده اند.

طبق اظهارات این سه نفر ، آن ها سال گذشته، هنگام رفتن به غرب بلوچستان مفقود شده بودند.

تا لحظه تنظیم گزارش از انگیزه و هویت ربایندگان و قاتلان این افراد اطلاعی در دسترس نیست. اما دستگاه های امنیتی ایران و پاکستان بارها متهم شده اند که مخالفان خود، پناهندگان سیاسی و یا مبارزان مسلح بلوچ را در کشورهای ایران و پاکستان به قتل رسانده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*