صف طویل خودروها در جایگاه سوخت در شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، ویدیوی ارسالی شهروندان از صف طویل و کیلومتری خودروها جهت دریافت سوخت بنزین مقابل جایگاه سوخت، در شستون (سراوان) خبر می‌دهد.

گفتنی است در حالی که مردم به شدت از لحاظ تامین سوخت جهت خودروهای خود در تنگنا هستند، مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ابتدا با شوهای نمایشی اعلام کردند، معضل تامین سوخت حل شده و صفی در جایگاه سوخت وجود ندارد، اما زمانی که خود را با واقعیت صفهای طویل و‌ کیلومتری روبرو دیدند با انداختن مشکل به گردن مردم، عنوان کردند: “کمبود سوخت به دلیل قاچاق سوخت است.”

لازم به ذکر است که در همین راستا جمهوری اسلامی ایران با هزینه کردن هزاران لیتر سوخت در حال جابجایی زائران شیعه پاکستانی به اماکن مذهبی بصورت رایگان می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*