تداوم سرگردانی چند روزه مسافران بومی در ترمینال چهبار به دلیل اختصاص بلیط‌ها به زائران پاکستانی

به گزارش رسانک، روز ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، حدود دو هفته است که شهروندان و مسافران بومی در چابهار برای سفر به شهرهای دیگر به دلیل اختصاص بلیط های ترمینال به زوار پاکستانی، در سرگردانی بسر می برند.

گفتنی است هیچ بلیطی به افراد بومی برای سفر به شهرستان های دیگر در ترمینال چابهار فروخته نمی شود و  مسئولین ترمینال در پاسخ عنوان می کنند که «دستور شورای تامین» هست.

بر اساس این گزارش، هیچ بلیطی، برای هیچ شهرستانی، نه با ثبت‌نام اینترنتی و نه حضوری در ترمینال برای مردم بومی صادر نمی شود و چندین روز هست که مسافران بومی معطل هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*