اعتصاب شهروندان راسک در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

به گزارش رسانک، روز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، طبق فیلم ارسالی یک شهروند، بسیاری از مردم و کسبه شهرستان راسک در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، دست به اعتصاب زدند.

گفتنی است مردم با تعطیل کردن مغازه ها اعتراض خودشان را به رژیم جمهوری اسلامی ایران، در خصوص بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی اعلام کردند.

لازم به ذکر است که روز ٢٩ مرداد ماه ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، از روحانیون مردمی بلوچستان و امام جمعه شهر راسک کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*