پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز شهر دزاپ

به گزارش رسانک، امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، فیلم ارسالی یک شهروند، بیانگر پرواز یک فروند هلیکوپتر نظامی بر فراز شهر دزاپ (زاهدان) است.

گفتنی است گزارشات دریافتی حاکیست امروز نیروهای نظامی و امنیتی با ایجاد ایست و بازرسی های سفت و سخت در مبادی ورودی و خروجی شهرهای راسک و سرباز هم حضور پر رنگی داشتند و جو این مناطق بشدت امنیتی شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*