ساعتها انتظار در صف طولانی خودروها در جایگاه سوخت جالک

به گزارش رسانک، روز ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک شهروند با ارسال ویدئویی از صف طویل خودروها در مقابل جایگاه سوخت شهرستان گلشن جالک (جالق) از توابع شهرستان شستون (سراوان) انتقاد کرده است.

گفتنی است مردم در گرمای طاقت فرسای بلوچستان، در حالی ساعتها باید در صف های طولانی برای بنزین بایستند که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، در رسانه های حکومتی، خبر از به پایان رسیدن صف های طولانی در پمپ بنزین های شهرهای ایران می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*