عدم رهاسازی آب سد جیرفت برای کشاورزان پایین دست در جازموریان

به گزارش رسانک، هزاران هکتار زمین کشت شده توسط کشاورزان در منطقه جازموریان در آستانه نابودی قرار گرفته است.

عدم رهاسازی آب هلیل رود و سدهایی که بر روی آن ساخته شده خصوصاً سد جیرفت باعث شده تا زحمات کشاورزان بلوچ در آستانه نابودی قرار بگیرد.

این در حالی است که با توجه به بارش های اخیر باران و جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی سدها پر آب شده ولی آب آنها با توجه به گرمای هوا در حال تبخیر شدن است.

لازم به ذکر است که سدسازی های کارشناسی نشده بر روی رودخانه هلیل رود و همچنین طرح های رژیم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال آب منطقه رودبار زمین باعث از بین رفتن کشاورزی و دامپروری شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*