ساعتها انتظار در صف طولانی خودروها در جایگاه سوخت شهرستان میناب

به گزارش رسانک، روز ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک شهروند با ارسال ویدئویی از صف طویل خودروها در مقابل جایگاه سوخت شهرستان میناب انتقاد کرده است.

گفتنی است مردم در گرمای طاقت فرسای بلوچستان، در حالی ساعتها باید در صف های طولانی برای بنزین بایستند که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، همواره وجود هرگونه مشکل در توزیع یا کمبود بنزین در جغرافیای ایران را از طریق رسانه های حکومتی تکذیب کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*