وضعیت نامناسب سوخت رسانی در شهرستان راسک

به گزارش رسانک، طبق ویدئوی ‌ارسالی از جایگاہ سوخت شهرستان راسک، پس از جریمه و اخطار این جایگاه، به دلیل عرضه نامتعارف سوخت، مدیران این جایگاه، جهت جبران این جریمه، دست اقدام جدیدی زده اند.

آنها برای دور ماندن از دید دوربینهای مدار بسته، یک شلینگ پلاستیکی را از سوراخ باک، به محل تعبیه مخازن بنزین در ماشینهای سواری وصل می کنند تا بتوانند به این طریق، اقدام به فروش آزاد بنزین بکنند.

گفتنی است مسئول فروش بنزین، بابت هر گالن بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ھزار تومان پول دریافت می کند و بدین طریق با فروش سهمیه سوخت کارت مادر سود کلانی به دست می آورد.

لازم به ذکر است علاوه بر بی‌کفایتی مسئولین و ناکارآمدی آنان، فروش غیر قانونی سوخت به سوختبران توسط جایگاه داران، باعث ایجاد کمبود سوخت در استان و به وجود آمدن صفهای طولانی گردیده است که باعث می شود مردم ساعتها در صف بنزین در گرمای بلوچستان معطل شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*