بازداشت دو روحانی بلوچ توسط نیروهای امنیتی در واش

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، دو روحانی بلوچ و مهاجر اهل افغانستان و از اساتید حوزه علمیه مدینه العلوم واش (خاش) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال شده اند.

هویت این دو روحانی مولوی “عبدالله براهویی”، استاد حوزه علمیه مدینه العلوم خاش و عضو فرهنگی مسجد الخلیل اهل خاش و “صفی الله شریف” طلبه مهاجر اهل افغانستان احراز شده اند.

از علت بازداشت و محل نگهداری این دو روحانی بلوچ تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*