احراز هویت یک روحانی بلوچ فاقد شناسنامه پس از سیزده روز بازداشت در دزاپ

به گزارش رسانک، روز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک روحانی بلوچ فاقد شناسنامه که در تاریخ ۹ مرداد ماه، در دزاپ (زاهدان) بازداشت شده بود، پس از ۱۳ روز احراز هویت شد.

هویت این روحانی بلوچ “احمد علی براهویی” ۲۸ ساله، فرزند شیراحمد، متاهل، دارای یک فرزند، اهل روستای نیلگون از توابع شهرستان واش (خاش) عنوان شده است.

گفتنی است احمد علی ۱۳ روز پیش جهت پیگیری وضعیت یکی از اعضای خانواده اش، به اردوگاه الغدیر دزاپ (زاهدان) مراجعه می کند که توسط ماموران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می شود و خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.

قابل ذکر است مولوی احمد علی یکی از مدرسین حوزه علمیه هوشک شستون (سراوان) بوده و پدر وی نیز مولوی شیراحمد رئیس حوزه علمیه شعبه دوم مخزن العلوم خاش در روستای نیلگون از توابع شهرستان خاش است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*