انتشار “میثاق حق زندگی” با حمایت پانزده تشکل سیاسی ایران

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (اول آگوست ۲۰۲۳)، شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی دموکراسی‌خواه ایران متنی با عنوان “میثاق حق زندگی” را امضا و منتشر کردند.

بر اساس متن منتشر شده، این یک میثاق پایه‌ای عمومی در دوره‌ مبارزه با حکومت حق‌کُش ولایی، در جریان گذار و در دوره‌ پس از آن است که امضاکنندگان آن را «به مردم ایران پیشنهاد می‌کنند».

مبانی این میثاق هم بر «مخالفت با مجازات اعدام و سلب حق حیات» و هم بر مخالفت با «شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی و نیز اعتراف‌گیری در زیر شکنجه» استوار است.

به گفته امضاکنندگان این فراخوان، “میثاق حق زندگی” مبتنی بر مبنای نظری “حق داشتن حق” و به مثابه اهم حقوق شهروندی، مصونیت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است و بنياد آن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن استوار است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*