مفقود شدن یک جوان بلوچ پس از خروج از منزل در زاهدان

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ٢٨ خرداد ماه ١۴٠٢، یک جوان بلوچ که قصد سفر از زاهدان به شیراز داشته، قبل از رسیدن به ترمینال شهر مفقود شده و تاکنون هیچکدام از نهادهای امنیتی نیز اقدامی برای پیدا کردن وی انجام نداده‌اند.

هویت این شهروند بلوچ “اویس شالی”، فرزند محمدعلی ساکن شیراز عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اویس پس از ده روز دیدار با اقوام خود در شهر زاهدان، قصد داشته به منزل خود در شیراز برود که حدود یک ساعت بعد از خروج از منزل، موبایل او خاموش شده و تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

گفتنی است که نزدیکان وی به ترمینال و همه نهادهای امنیتی رفته‌اند ولی هیچگونه اقدام و پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده‌اند.

لازم به ذکر است که در طول خیزش ١۴٠١، شمار زیادی از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بسیاری از آنها تاکنون اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*