رسانه‌های جمهوری اسلامی، اظهارات عجیب فردی که قصد ترور مولوی عبدالحمید را داشت، پخش کردند

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٧ تیر ماه ۱۴۰۲، رسانه‌های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران اظهارات عجیب فردی که قصد ترور مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان را داشت، پخش کردند.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، او را “یحیی استادی” معرفی کرده اند و آنچنان که تعریف می‌کند، از او توسط عوامل مسجد مکی، اعترافات اجباری گرفته شده است.

سناریوی جدید نهادهای امنیتی علیه عوامل مسجد مکی و خصوصا مولوی عبدالحمید در این ویدئو کاملاً مشهود است. در این ویدئو برای هر کسی مشخص است که او را مجبور به گفتن این اظهارات کرده‌اند و ویدئو نیز بارها قطع شده تا دوباره توجیح شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که از یک سو خانواده این فرد اعلام کرده که هیچگونه شکایتی از مسجد مکی و عوامل آن ندارند و از سوی دیگر اعترافات تلویزیونی فرد نه تنها اعلام پشیمانی از قصدش نیست بلکه انگشت اتهام را در سناریویی از پیش برنامه ریزی شده، به سمت مسجد مکی دراز می‌کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*