تظاهرات به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

به گزارش رسانک، روز ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در شهر روستوک آلمان مصادف با روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه تظاهراتی برگزار شد.‌

این تظاهرات بدنبال فراخوان عمومی برگزار شد و شماری از اعضای حزب مردم بلوچستان نیز در آن شرکت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*