اعتراضات مردم زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مردم زاهدان همانند جمعه های گذشته با سردادن شعارهای اعتراضی به خیابان آمدند.

انها شعارهایی علیه بسیجی ها و سپاه جمهوری اسلامی سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*