بیانیه مشترک چهارده نهاد حقوق بشری در محکومیت انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع شورای حقوق بشر

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ٢١ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، چهارده نهاد حقوق بشری، از جمله رَسانْک، انتصاب جمهوری اسلامی را به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، محکوم کردند.

این نهادها معتقدند که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان، صلاحیت ریاست این شورا ندارد.

گفتنی است که پس از خیزش مردمی ١۴٠١ علیه جمهوری اسلامی، هزاران شهروند در نقاط مختلف ایران بازداشت، کشته و اعدام شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*