صف های طولانی برای دریافت سیلند گاز و سوخت در میناب

رسانک/ وضعیت نابسامان جایگاه های سوخت و سیلندر گاز در شهرستان میناب مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان بوجود آورده است.

بی توجهی و بی کفایتی مسئولین دولتی نیز بر این مشکلات و معضلات افزوده است و شهروندان از وضع موجود به شدت ناراضی هستند.

گفتنی است که شهروندان بی کفایتی و سوءمدیریت مسئولان را دلیل این صف های طولانی می‌دانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*